Runden von Jochen Kiesekamp

Runde Pos Zeit Diff
Start 14 - -
1 14 2:36.873 0:10.122
2 11 2:24.202 0:13.383
3 11 2:23.961 0:16.534
4 10 2:24.459 0:20.409
5 10 2:24.503 0:23.661
6 10 2:24.143 0:26.902
7 9 2:24.805 0:30.540
8 9 2:24.718 0:33.819
9 9 2:23.774 0:36.294
10 9 2:23.226 0:37.557
11 10 2:24.809 0:39.844

SERVER

0/80
ACOS#1 VRLsociety #VRL24h trackcycle
TrainingRoad America - GP
0/60
ACOS#2 VRLsociety #buddh training
TrainingBuddh International Circuit - GP
0/24
ACOS#3 VRLsociety #india training
TrainingBuddh International Circuit - GP
1/40
virtualracing.org #1 GTM
TrainingPaul Ricard HTTT
0/40
virtualracing.org #2 F3
TrainingLe Mans 24h
0/40
virtualracing.org #3 FS
TrainingAtlanta Motorsports Park
0/40
virtualracing.org #4 VRLSM
TrainingWatkins Glen International
0/40
virtualracing.org #5 F1 86
TrainingF1 1988 Tracks
0/32
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingMosport Park - Racetrack
2/32
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingMosport Park - Racetrack
0/32
virtualracing.org#6 GTC Training B
TrainingMosport Park - Racetrack
0/32
virtualracing.org#7 GTC Training C
TrainingMosport Park - Racetrack
0/30
virtualracing.org#10 ALT Training
TrainingFeldbergring - Layout 1950-54
0/30
virtualracing.org#11 FAC Training
TrainingHockenheimring - Grand Prix
2/68
virtualracing.org#12 VRLN Training
TrainingNordschleife - VLN
0/70
virtualracing.org#13 VRLN VR3T Training
TrainingNordschleife - VLN
0/54
virtualracing.org#14 VRL24H 12h Buddh Teamtest
TrainingBuddh International Circuit - GP
0/30
virtualracing.org#18 FAC Training
TrainingHockenheimring - Grand Prix
0/31
virtualracing.org#23 VRCO Grid1
TrainingNordschleife - VLN
0/30
virtualracing.org#24 VRCO Grid2
TrainingNordschleife - VLN
0/30
virtualracing.org#25 VRCO Training
TrainingNordschleife - VLN
4/60
virtualracing.org#26 VRL24H 12h Buddh Training 1
TrainingBuddh International Circuit - GP
0/60
virtualracing.org#27 VRL24H 12h Buddh Training 2
TrainingBuddh International Circuit - GP
0/60
virtualracing.org#28 VRL24H Buddh Night Training
TrainingBuddh International Circuit - GP
0/32
virtualracing.org #2
Nordschleife - 24 Hours
0/32
Virtualracing.org #3
Shanghai Circuit - Grand Prix
0/30
virtualracing.org #7 - VROS Training
Circuit Zolder - Grand Prix
0/32
Virtualracing.org #4 - VRTCC
Verschiedene Strecken
0/30
Virtualracing.org #6 - VRTM
Verschiedene Strecken